Школа глядача

Рік заснування: 
2017
Тип проекту: 
Засновники проекту: 
Поточна команда проекту: 
Історія проекту: 

Проект був задуманий у зв'язку з необхідністю створити можливість освоєння специфічної мови образотворчого та візуальних мистецтв на основі теорій формального аналізу художньої мови, теорій інтерпретації художніх творів у філософії мистецтва, естетиці, філософії мови, герменевтиці та семіології.

Мета і концепція проекту: 

Потреба у такому освітньому проекті викликана дедалі більшим суспільним інтересом до візуальних мистецтв і необхідністю орієнтуватися у сфері відповідних інтерпретаційних практик. Однак за цим існує більш значна мета – робота щодо удосконалення самої здатності бачити: бачити як твори мистецтва, так і самі речі, явища, а не «етикетки» до них у вигляді відомостей про їх статус, рейтинг, належність до епохи, відповідність тому чи іншому стилю або ж їх класифікацію згідно з певними теоретичними чи ідеологічними конструкціями. Це також стосується здатності бачити самостійно, без «посередників» або «перекладачів», діяльність яких найчастіше спрямована на те, щоб переконати людину перестати дивитися самостійно і почати дивитися вухами. Дана ситуація певною мірою нагадує ситуацію у сфері наукового знання, про яку на початку XX століття говорив Е. Гуссерль і у зв'язку з якою було розпочато феноменологічний проект. Крім того виникає необхідність рефлексії щодо статусу художньої мови, дослідження її формальних структур, семантичних і символічних відносин, що виникають в рамках її прагматики. І тут вже мова йде про структуралістський, семіологічний погляди на художню мову та її еволюцію.

Це завдання потребує систематичного введення в мову образотворчого мистецтва (в першу чергу, як бази для візуальних мистецтв). А для цього необхідно поступове, пильне занурення у царину художньої мови, хоча вона і репрезентована у різних предметних проекціях. Тому завдання такого проекту диктується ще й тим, щоб подолати розрізненість дисциплін і їх теоретичних ресурсів, яка стає неминучою в програмах курсів, які викладаються в навчальних закладах.

Формат і тематика: 

В роботі Школи Глядача принципово важливим є феноменологічний принцип здійснення рефлексії щодо досвіду переживання. Тому на кожному занятті, а воно триває чотири години, більш ніж половина часу віддається на практичну роботу: виконання завдання до певної теми, сенс якого – кінестетично відчути роботу матеріалу або безпосередньо відчути створення конструкцій, пластичність тих чи інших просторових форм. За цим слідує обов'язкова розмова про те, як можна інтерпретувати отриманий досвід та які смисли виявляються в даній роботі. В ході таких інтерпретацій і з'являються по справжньому проблемні питання, які стають предметом обговорення. Цей формат занять схожий на «повільне читання», але відносно візуального тексту. Завдання куратора при цьому – дати можливі пояснення або відсилання до відповідних філософських, мистецтвознавчих, культурологічних концепцій.

Відзнаки та нагороди: 

Спеціальна відзнака Всеукраїнського конкурсу філософських стартапів за кращий проект у царині естетики й практичної феноменології (2018).

Де проходять заходи: 

Школа Глядача розпочала свою роботу в одеському музеї західного та східного мистецтва (8 травня 2016 року), а з 22 жовтня 2017 року працює в одеському муніципальному музеї особистих колекцій ім. А.В. Блещунова.